Naar inhoud

Regelgeving voor jeugdverblijfcentra en jeugdherbergen in Vlaanderen

Reeds lang is er nood aan een degelijke erkenning en ondersteuning van de kamphuizen in Vlaanderen. Twee decreten bieden een antwoord en voorzien doelstellingen en mogelijkheden voor centra die specifiek binnen jeugdtoerisme actief zijn:

  • het decreet betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van ‘Toerisme voor Allen’ en
  • het decreet betreffende de erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra en de ondersteuningsstructuren.

Beide decreten staan in verband met elkaar, waarbij Toerisme Vlaanderen zich richt op een kwalitatieve en brandveilige infrastructuur terwijl de Afdeling Jeugd en Sport de werking ondersteunt.

Alle huizen die logies aanbieden kunnen erkend worden, mits ze voldoen aan een aantal erkenningcriteria. Misschien komt jullie kamp- weekendhuis ook wel in aanmerking voor een erkenning en dus ook voor infrastructuursubsidies.

Een erkenning aanvragen?
Een subsidiedossier indienen?

De brochure ‘Een nieuwe regelgeving voor jeugdverblijfcentra en jeugdherbergen in Vlaanderen’ wijst je de weg! In deze brochure worden de verschillende mogelijkheden en procedures van beide decreten toegelicht. Daarnaast vind je heel wat informatie over onder meer brandveiligheid, regels die je ook moet respecteren als verhuurder als je geen erkenning aanvraagt.

Info kan je eveneens bekomen bij Toerisme Vlaanderen, Stefaan Vanderbist 02 504 03 56, stefaan.vanderbist@toerismevlaanderen.be, www.toerismevlaanderen.be