Naar inhoud

Niet gevonden?Geef ons door wat je zocht maar niet vond!
   
Persoonsgegevens  
Voornaam *
Naam *
   
Ik zocht maar vond niet:  


* = Verplicht in te vullen
Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen
E-mailadres*:  
     

De gegevens die wij langs deze weg van u ontvangen, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Mol. Zij dienen uitsluitend om de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijft u t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.